Potencial investigador

La traducció dels NP constitueix amb diferència un dels assumptes més comunament escomesos en la reflexió teòrica sobre traducció, probablement a causa de la seua omnipresència textual i a la paradoxa de la seva “intraducibilitat” oficial enfront del notable grau d’indeterminació que els acompanya en traducció quan entra en joc l’asimetria textual i/o cultural.

En la base de dades BITRA hi havia a la fi de 2014 unes 500 referències d’estudis centrats en aquest problema, xifra que el situa per damunt d’assumptes clàssics com la traducció de la metàfora (390) o els jocs de paraules (180).

Part d’aquests estudis s’han centrat en un intent de simplificació del problema mitjançant l’elaboració de llistats d’equivalències prefixades, a manera de glossaris bilingües, tractant d’indicar que allò que ací hem denominat traduccions per defecte quan no hi ha asimetria són en realitat receptes infal·libles. Una altra gran part en són estudis parcials (la traducció dels NP en tal obra o la traducció de tal tipus de NP, amb especial fixació en la traducció de títols cinematogràfics) que tendeixen a limitar-se a la recollida de dades.

Així doncs, és encara necessari realitzar estudis de llarg abast que, d’una banda, demostren la veritable natura complexa i diversa dels NP en traducció i, d’una altra, que tracten d’explicar-ne les raons vinculant-les amb l’eix sociohistòric dels estudis de traducció.

Efectivament, la traducció dels NP constitueix una de les plataformes més privilegiades per a l’estudi de la traducció en general pel seu caràcter obstinadament paradoxal, ja que són elements suposadament sense sentit i, no obstant això, carregats de tot tipus de sentits. A més, la seua gran complexitat admet enfocaments de caràcter cultural, lingüístic o de filosofia del llenguatge, entre d’altres.

En aquesta mateixa línia, els estudis de cas sobre traducció de subgrups de NP d’especial interès (expressius, caractònims, opacs, presents en jocs de paraules, procedents d’alfabets no llatins, expressats en tercers idiomes, etc.) resulten especialment útils per qui preferisca enfocaments d’aplicació pràctica més immediata.

L’evident evolució històrica que s’ha produït en el seu tractament constitueix, d’altra banda, terreny abonat per a estudis diacrònics que intenten associar els canvis en la seua percepció i traducció amb els canvis socials, especialment ideològics, que han portat des de la seua modificació gairebé sistemàtica en traducció a l’actual tendència a la repetició dels NP nous quan no existeix asimetria textual.

Contacta con nosotros

Puedes enviarnos un email y te responderemos lo antes posible, gracias.

Not readable? Change text.

Escriba el texto y presione enter para buscar