Omet navegació

En breu

página de inicio ayuda (guía de consulta) buscar descargar (pdf) imprimir broken link

 

 

cita ENG Bibliometrics SPA Bibliometría EUS Bibliometria GLG Bibliometria POR Bibliometria

 

 

origen  origen

D’etimologia òbvia, el terme sembla haver nascut en francés com a bibliométrie (Otlet 1934) i haver-se generalitzat en anglès com a bibliometrics (Pritchard 1969) a partir dels anys setanta. 

otras denominaciones  altres denominacions

Bibliometria és el terme genèric i el més utilitzat per a l’estudi quantitatiu de la distribució i efectes de grans volums de publicacions de qualsevol tipus. Coexisteix amb una sèrie de termes que amplien o redueixen l’objecte d’estudi, entre els quals destaquen els següents: info(r)metria es refereix a l’estudi de la difusió de qualsevol tipus d’informació, inclosa la no publicada formalment; cienciometria, a les publicacions científiques; cibermetria, a la informació a Internet, mentre que s’usa altmetria en referència a l’estudi de l’impacte de les publicacions més enllà del mer recompte de citacions, aprofitant les possibilitats que ofereixen tant Internet com les xarxes socials.

Pròpiament parlant, aquesta entrada tracta de cienciometria però, atès que aquest enfocament forma part de la bibliometria i que aquest darrer terme és, amb diferència, el més utilitzat, serà també el que utilitzem aquí.

resumen  resum

La bibliometria és la ciència que estudia amb una metodologia de tipus estadístic les formes de producció, continguts, difusió i efectes (principalment en termes d’impacte) de les publicacions.

L’interès principal de la bibliometria (o cienciometria, si la restringim a les publicacions acadèmiques) resideix en què permet estudiar grans volums de bibliografia empíricament, bo i obtenint retrats sistemàtics de l’evolució i l’estat de la qüestió de disciplines científiques d’una manera que un investigador individual no podria elaborar basant-se únicament en les seves pròpies lectures.

Els objectes d’estudi principals de la bibliometria són l’evolució diacrònica d’una àrea de coneixement, les tendències actuals, els eixos temàtics i metodològics, la productivitat, els paràmetres d’autoria —tant individual como institucional o nacional— i l’impacte en termes de citacions i repercussió a Internet.

Aquesta entrada presenta breument la bibliometria en el seu conjunt. Se centra, en especial, en els seus principals objectes d’estudi, així com en el seu potencial i limitacions, repassa les eines metodològiques —fonamentalment quantitatives i estadístiques— i conclou amb un retrat de la seva aplicació als estudis de traducció fins al 2019.

 

ficha   fitxa

autor Sara Rovira Esteva, Christian Olalla Soler & Javier Franco Aixelá
fecha de publicación 2022
referencia (cómo citar) Rovira-Esteva, Sara; Christian Olalla-Soler & Javier Franco Aixelá. 2022. "Bibliometria" @ ENTI (Enciclopedia de traducció i interpretació). AIETI.
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.6363345
URL estable https://www.aieti.eu/enti/bibliometrics_CAT