Omet navegació

En breu

página de inicio ayuda (guía de consulta) buscar descargar (pdf) imprimir broken link

 

 

cita ENG Catalan translation ESP Traducción catalana EUS Katalanaren itzulpena GLG Tradución catalana POR Tradução catalã 

 

 

resumen  resum

Aquest article és un resum succint de la història de la traducció en llengua catalana, amb especial atenció als textos literaris incorporats al català des del segle xiii fins a l’actualitat. El text es divideix, al principi, en èpoques temporals extenses, de tres segles cadascuna, del segle xiii al xv i del xvi al xviii; a la primera apareixen els inicis de la llengua i la literatura en català i, per tant, les primeres notícies de traduccions, en una època especialment esponerosa de la literatura catalana, mentre que a la segona, que hauria de ser de consolidació, es produeix un buit important pel que fa a la creació catalana en general, i en la traducció en particular, per la castellanització de la cort i un cert abandonament de l’ús culte de la llengua catalana. A partir del segle xix, la literatura catalana va ressorgir, i a tal efecte l’apropiació de textos estrangers va tenir una importància cabdal; per això, a partir d’aquest moment les seccions són més acotades en el temps i referides a moviments culturals i esdeveniments històrics que van marcar el destí de les lletres catalanes i els seus textos traduïts.

 

ficha   fitxa

autor Josep Miquel Ramis Llaneras
fecha de publicación 2022
referencia (cómo citar) Ramis Llaneras, Josep Miquel. 2022. "Català (Àmbit)" @ ENTI (Enciclopedia de traducció i interpretació). AIETI.
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.6364818
URL estable https://www.aieti.eu/enti/catalonia_CAT/