Omet navegació

En breu

home page help (reference guide) search download (pdf) print broken link

 

 

citation ENG Machine translation EUS Itzulpen automatiko GLG Tradución automática POR Tradução automática SPA Traducción automática

 

 

source  orígens

La part translatio/traductio del terme és ací clarament analògica; les diferències s’evoquen clarament modificant-lo amb l’adjectiu automàtica, com fan pràcticament totes les llengües romàniques, el qual és un reflex modern del terme grec αὐτόματον (autòmaton), un adjectiu neutre que significa ‘espontani’ i ‘que es mou impulsat per ell mateix’, s'utilitza per referir-se a la manera com actuen les màquines sense cap intervenció humana. Els térmens en altres llengües (com en anglés machine translation) són reflexos del llatí machina, un préstec primerenc d’una forma del grec μηχανή (mekhané), que significa dispositiu, engranatge o artifici. Curiosament, el rus utilitzava originalment автоматический перевод (avtomaticheskiy perevod), però ara usa més comunament машинный перевод (machinniy perevod), paral·lel al terme anglés.

 

other denominations  altres noms

Automatic translation ((utilitzada per Yehoshua Bar-Hillel i altres als anys seixanta); mechanical translation (‘traducció mecànica’, utilitzada als anys cinquanta i seixanta i després principalment al Japó als noranta, però amb un significat diferent en el camp de la traducció de la Torà); automated translation (‘traducció automatitzada’, de vegades en llenguatge de la Comissió Europea).

 

summary  resum

La traducció automàtica és el procés mitjançant el qual un sistema informàtic produeix, a partir d’un text llegible per ordinador en una llengua de partida, un text llegible per ordinador en una llengua d’arribada, el qual es pretén que siga una traducció aproximada del primer.

La traducció automàtica, una tecnologia madura en l’actualitat, ha canviat radicalment la forma en què les persones perceben la comunicació multilingüe, ja que actualment qualsevol persona que tinga accés a Internet la pot utilitzar, per exemple, per donar sentit al contingut d’Internet escrit en una altra llengua. Per descomptat, també ha tingut un impacte considerable en la traducció com a professió (i en la forma en què és percebuda pel gran públic). Després de definir la traducció automàtica i distingir-la clarament d'altres tecnologies de traducció assistida per ordinador i de fer una breu revisió històrica, dels primers sistemes basats en regles dels anys cinquanta als sistemes estadístics dels anys noranta i primer decenni del segle XX fins a l'adveniment dels enfocaments neurals d’aquest decenni, aquest article descriu com la traducció automàtica és utilitzada per la gent comuna i en els fluxos de treball de traducció professional assistida per ordinador, i com es pot avaluar, tant quan se’n considera l’adopció com durant el desenvolupament. També descriu els principals enfocaments tecnològics: per una banda, la traducció automàtica basada en regles i, per l’altra, la traducció automàtica basada en corpus en les seues dues variants: estadística i neural, tant per a permetre als traductors professionals prendre decisions informades sobre la tecnologia com per a sensibilitzar el públic en general sobre què esperar d’aquesta tecnologia i com utilitzar-la si s’escau. Per tancar, es detallen algunes línies de recerca actives en el camp de la traducció automàtica.

 

data sheet   fitxa

author Mikel L. Forcada Zubizarreta
publication date 2022
reference (how to cite) Forcada Zubizarreta, Mikel L. 2022."Traducció automàtica" @ ENTI (Enciclopèdia de traducció i interpretació). AIETI.
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.6369126 
URL stable https://www.aieti.eu/enti/machine_translation_CAT/