Pomiń nawigację

W skrócie

home page help (reference guide) search download (pdf) print broken link

 

 

citation ENG Meaning  SPA Significado

 

  

summary  streszczenie

Tłumaczenie, inaczej przekład, jest szeroko definiowane jako oddanie znaczenia tekstu, czy przeniesienie znaczenia tekstu z jednego języka na inny. Istotną kwestią zarówno w teorii przekładu, jak również w codziennej praktyce tłumaczeniowej, jest interpretacja pojęcia znaczenia. Obecny rozdział przedstawia krótki przegląd podejść do znaczenia  związanego z tłumaczeniem i odnoszącego się do kwestii równoważności, inaczej ekwiwalencji, tłumaczeniowej między tekstem w języku źródłowym (Source Language) a tekstem w języku docelowym (Target Language). Omówiono pokrótce podstawowe podejścia do znaczenia językowego: obiektywizm, semantykę inwariantyzmu i podejścia kognitywne do semantyki, a także uwarunkowania związane z kulturą i językiem. W ostatniej części rozdziału  uwypuklono ilościowe właściwości tekstów i ich miary probabilistyczne, które  przyczyniają się do modelowania znaczeń językowych we współczesnych teoriach przekładu.

 

data sheet   record

author Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
publication date 2022
reference (how to cite) Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. 2022. "Znaczenie" @ ENTI (Encyclopedia of translation & interpreting). AIETI.
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.6369781
URL stable https://www.aieti.eu/enti/meaning_POL/