Omet navegació

En breu

página de inicio ayuda (guía de consulta) buscar descargar (pdf) imprimir broken link

 

 

cita ENG Proper nouns SPA Nombres propios EUS Izen propioak GLG Nomes propios POR Nomes próprios

  

origen  altres noms

Onomàstica i traducció. “Onomàstica” o “estudi dels noms propis” és un tecnicisme d’ús habitual en contextos acadèmics, especialment llatins, però en aquest cas no afegeix cap precisió especial a la denominació neutra “noms propis”.

 

resumen  resum

Una definició tancada i definitiva del nostre objecte d’estudi, el nom propi, és, com la de tantes categories lingüístiques, pràcticament impossible a causa de la seua variabilitat. Els múltiples intents de definició han trobat sempre excepcions que els invaliden. En tot cas i encara que amb problemes, probablement la definició més útil siga la derivada de la perspectiva referencial, segons la qual: “un nom propi és tota aquella paraula o expressió que de manera prototípica serveix per denominar un ens únic i que en conseqüència permet distingir-lo d’aquells semblants”.

Els noms propis constitueixen una categoria especial dins de les llengües per raó del seu aparent caràcter purament díctic i exempt de significat més enllà de la pròpia denominació (encara que veurem que això no és del tot cert). Per consegüent, la traducció, a causa de la seua condició d’operació basada en gran manera en la transferència de significats, es troba ací davant d’un recurs lingüístic que pot semblar inabordable i és freqüent escoltar afirmacions simplistes com les que afirmen que els noms propis no es tradueixen o fins i tot que són intraduïbles.

En aquesta entrada provarem d’escometre la complexa realitat d’aquest recurs lingüístic i de la seua traducció, demostrant que els noms propis sí que es tradueixen i que dita traducció adopta múltiples formes, que van des de la repetició literal fins a les transformacions més radicals quan les circumstàncies textuals i culturals ho fan recomanable per al traductor.

 

ficha   fitxa

autor Javier Franco Aixelá
fecha de publicación 2022
referencia (cómo citar) Franco Aixelá, Javier. 2022. "Noms propis" @ ENTI (Enciclopèdia de traducció i interpretació). AIETI.
DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.6370269
URL estable https://www.aieti.eu/enti/names_CAT/